top of page
PRZETWARZANIE DANYCH

Zaznaczając akceptację RODO w formularzu kontaktowym na stronie www.kasialaska.com w zakładce Warsztaty,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Wielkie Dźwięki NIP 7251811952 z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 143 m 3 90-434 w Łodzi będącą organizatorem

w zakresie organizacji Warsztatów Dubbingowych tj: przechowywanie i przetwarzanie danych potrzebnych

do komunikacji niezbędnej do wykonania usługi.

Zgadzam się na przesyłanie mi materiałów do ćwiczeń również po zakończeniu Warsztatów Dubbingowych.

Informujemy, że Państwa zgoda na przechowywanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres akademiadubbingu@gmail.com

 

ZGODA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas

Warsztatów Dubbingowych / Warsztatów Dubbingowych online / Zajęć Dubbingowych online

w celu upublicznienia w wydawnictwach, drukach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, social media i na stronie internetowej www.kasialaska.com oraz przyszłych stronach Akademii Dubbingu.

W przypadku braku zgody prosimy o kontakt przed Warsztatami.

 

bottom of page