Przetwarzanie Danych

Zaznaczając akceptację RODO w formularzu kontaktowym na stronie www.kasialaska.com w zakładce Warsztaty,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Dziękuję Bardzo Katarzyna Łaska-Kaczanowska NIP 7731837130 z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 143 m 3 90-434 w Łodzi będącą organizatorem

w zakresie organizacji Warsztatów Dubbingowych tj: przechowywanie i przetwarzanie danych potrzebnych

do komunikacji niezbędnej do wykonania usługi.

Zgadzam się na przesyłanie mi materiałów do ćwiczeń również po zakończeniu Warsztatów Dubbingowych.

​​

Informujemy, że Państwa zgoda na przechowywanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres warsztatydubbingowa@gmail.com

Jednocześnie oświadczam, że mam powyżej 15 lat.